สุสานหญิงขายบริการ

Cross Bones graveyard ที่พักสุดท้าย ของหญิงขายบริการ

รั้วเหล็ก ที่พันผ้าหลากสี ประดับด้วยดอกไม้พลาสติก และ ข้อความแสดงความรำลึก ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตลาด Borough market และ Southwark Cathedral

IMG_1083

ที่แห่งนี้ คือ สุสาน ของหญิงขายบริการในยุคก่อน

ในช่วงศตววรษที่ 17 การค้าประเวณีได้กระทำอย่างเปิดเผย โดย บาทหลวงแห่ง Winchester โดยเรียกหญิงเหล่านี้ว่า ห่านของวินเชสเตอร์ ( Winchester geese) ซึ่งสร้างรายได้อย่างงามให้แก่ ศาสนจักรแห่งนี้

รายได้จากหญิงเหล่านี้ ได้สร้างความร่ำรวยให้แก่บาทหลวงเป็นอย่างมาก แต่ไม่มีสิ่งใดตอบแทนกลับไปสู่พวกนางเลย แม่แต่การยอมรับในการเป็น คริสเตียน

เมื่อพวกนางสิ้นอายุขัย ทางศาสนจักร ก็ไม่ได้มีพิธีกรรมทางศาสนาให้ โดยให้เหตุผลว่าพวกนางเป็นพวกนอกกรอบ ไร้จารีต และไม่คู่ควรแก่การเป็นคริสเตียน

 

14051778_1427757233942443_1521663230751585576_n

ที่ดินนอกเขตเมืองในสมัยนั้น จึงเป็นที่พักสุดท้ายของพวกนาง

ในปี 1852 มีการขุดที่ดินนี้ และพบร่างที่ถูกฝังทับๆ กันถึง 15,000 ร่าง โดยหนึ่งในสาม เป็นร่างเด็กน้อย ทั้งที่ถูกทำแท้ง และ เกิดมาแล้วแต่เสียชีวิตทีหลัง

จนมาในสมัยปัจจุบัน ที่ดินแห่งนี้เคยเกือบถูกรื้อและสร้างเป็นตึกสมัยใหม่ แต่ John Constable ได้ทำการค้นคว้า และ เปิดเผยเรื่องราวของที่แห่งนี้ต่อสาธารณะ และยื่นเรื่องขอให้เก็บผืนดินนี้ไว้เป็นอนุสรณ์แห่งเรื่องราวในครั้งนั้น

วันนี้ Cross Bones Graveyard ไม่ได้เป็นสุสานอีกแล้ว แต่กลายเป็นสวนหย่อมเล็กๆ ที่เป็นที่นั่งพักผ่อนของชนรุ่นหลัง

สวนหย่อมที่ร่ำร้องบอกเราให้ระลึกความอยุติธรรมในสมัยก่อน และความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคมยุคนั้น เพื่อให้เราสร้างสังคมที่เท่าเทียมในยุคนี้

 

Underground

London Bridge (Northern Line and Jubilee Line)

Southwark (Jubilee Line)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s