ข้อมูลเกี่ยวกับกฎการขอวีซ่าประเภทต่างๆ

ข้อมูลการขอวีซ่า ได้ถูกรวบรวมไว้ที่นี่

http://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration

ซึ่งผู้เขียนได้จำแนกประเภทเอาไว้ เพื่อความสะดวก

ขอวีซ่าแบบท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ

https://www.gov.uk/standard-visitor-visa

 

ขอวีซ่านักเรียนประเภทที่คอร์สมากกว่า 6 เดือน

https://www.gov.uk/tier-4-general-visa

 

ขอวีซ่านักเรียนแบบคอร์สระยะสั้นกว่า 6 เดือน

https://www.gov.uk/study-visit-visa

 

วีซ่าที่จะเข้ามาแต่งงานในอังกฤษกับคู่สมรสที่เป็นพลเมืองอังกฤษ ต้องขอวีซ่าแบบ

https://www.gov.uk/marriage-visa

 

วีซ่าสำหรับพ่อแม่ที่ต้องการมาเยี่ยมลูกที่กำลังเรียนอยู่ที่อังกฤษ

https://www.gov.uk/parent-of-a-child-at-school-visa

 

วีซ่าสำหรับการเข้ามาทำงานประเภทต่างๆ ระยะนานกว่า 6 เดือน จำแนกประเภท

https://www.gov.uk/check-uk-visa/y/thailand/work/longer_than_six_months

 

วีซ่าเพื่อการต่อเครื่องที่สนามบิน

หากคุณมาแค่ต่อเครื่องบินที่อังกฤษ เพื่อไปประเทศอื่นโดยไม่ต้องผ่าน ตม หรือออกมาเอากระเป๋า ก็ไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่า อ้างอิงที่

https://www.gov.uk/check-uk-visa/y/thailand/transit/somewhere_else/no

 

แต่ถ้าซื้อตั๋วโดยสารแบบต้องต่อเครื่อง และสัมภาระแบบไม่ Check Through คือต้องออกมาเอากระเป๋าเพื่อเช็กอินใหม่ กรณีนี้ต้องขอวีซ่า แบบทรานสิท

https://www.gov.uk/transit-visa

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s